Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b0%d5%a6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%a6%d5%b6%d5%ab%d5%be-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%84-%d5%b8/
Ի՞նչ գերհզոր ու ազնիվ քաղաքապետեր եք ունեցել, ի՞նչ են նրանք արել, որ Հայկոն չի կարող անել. Տիգրան Հակոբյան