Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a5%d5%b6/
Զինվորին ուղղված նամակները փակված են եղել արկղերի հետ, Մանվել Գրիգորյանը դրա հետ որեւէ կապ չունի. պաշտպան