Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf-%d5%ae%d5%ad%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%af/
Երթուղային վարորդի հետ ծխելու համար կռվող աղջիկը շուրջ մեկ տարի նստած է եղել ծխողների ՛՛բուդկայում՛՛