Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a5%d6%80%d5%a2%d6%87%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a7%d6%84-%d5%a9%d5%a5-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%9e-%d5%bf%d5%b8%d5%af/
Երբևէ հարցրել էք, թե ժողովրդի քանի՞ տոկոսը կցանկանար Սյունիքի մարզպետ տեսնել Հունան Պողոսյանին:. Ոսկան Սարգսյան