Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a5%d5%be-%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%bf-%d5%b4%d5%bf%d5%a1-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%af%d5%a1/
«Եվ ես ավտոմատ մտա քաղքականություն. ԿԱԿՈՅ ՊՌԻՎԵՏ ՏԱԿՈՅ ՌՈԲԵՐՏ ». Վահագն Գրիգորյան նմանակում է Քոչարյանին