Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%80%d6%87%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%af%d6%83/
«Եթե որևէ մեկը մեր այս դիրքորոշումը կփորձի մեկնաբանել որպես թուլության նշան, ջախջախիչ հակահարված կստանա». Նիկոլ Փաշինյան