Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d5%be-%d5%a7-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6/
Գիտե՞ք թե ով է Մանվել Գրիգորյանի անունով մեդալներ արտադրել, անունն էլ դրել ՛՛Զորավար Մանվել՛՛