Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a3%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a8-%d5%a4%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7%d6%80-%d6%83%d5%a1%d5%af%d6%81%d6%80%d5%a5/
Գինեկոլոգը դռանը գրություն էր փակցրել. Ոչ մի այցելու չէր կարողանում անտարբեր անցնել. Գիտե՞ք ինչ էր գրված, ծիծաղից կթուլանաք…