Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ab%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a5%d5%ac-%d5%b4/
Բարեգութ կինը խնդրում է իր տանը պահել մանկատանը հայտնված փոքրիկներին և նրանց մայրիկին, միայն թե երեխաները որբ չմնան