Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%b0%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%aa%d5%ab%d5%b7%d5%af%d5%b6%d5%a5/
Արտակարգ դեպք հիվանդանոցում. Բժիշկները սխալմամբ քաղցկեղով ախտահարված օրգանի փոխարեն հեռացրել են հիվանդի առողջ օրգանը…