Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d6%86%d5%a5%d5%b5%d5%bd%d5%a2%d5%b8%d6%82%d6%84%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80/
Ահա թե ինչ ֆեյսբուքյան գրառում է կատարել Ռոբերտ Քոչարյանի եղբոր դուստր Իրինա Քոչարյանը՝ հորեղբոր ազատ արձակվելուց հետո