Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a1%d5%9b%d5%b5-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a7%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7%d5%b2%d5%a1%d5%be-%d5%a7%d5%bd-%d5%9b%d5%9b%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%9b%d5%9b-%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80/
Ա՛յ մարդ, էս ինչ էղավ էս ՛՛միակ՛՛ տղամարդի հետ…