Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%9b%d5%9b%d5%ab%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%9b%d5%9b-%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a5%d5%ac/
՛՛Իմ Քայլ՛՛-ը հարցաքննության է կանչել մարզպետներին. Ինչ հարցեր են քննարկվելու և որ մարզպետներն են հրաժեշտ տալու պաշտոնին…