Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8/
Հոգեբանները պարզել են թե ինչ է նշանակում երբ զուկընգերը քնի ժամանակ շրջվում է սիրելիից։