Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/
Արդյոք արժե շարունակել հարաբերությունները։Նշաններ որ ժամանակն է ավարտել հարաբերությունները