Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%be%d5%a5%d5%b8%d5%ac%d5%ab%d5%a1-%d5%bb%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8/
Վեոլիա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է որ դեկտեմբերի 9 ին ժամը 17։30-ից մինչև դեկտեմբերի 10 ը ժամը 20։00 ն ջուր չի լինի