Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a3%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9/
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ: