Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a9%d5%b8%d5%b2-%d5%af%d1%88%d5%b6%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d6%84-%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d1%88%d5%be%d5%ab%d5%a9-%d5%a2%d5%a5%d5%af%d5%ab-%d5%bd%d1%88/
Թող կшնոնավոր զորք բերեն Դшվիթ Բեկի սшհման թշնшմին 1,5 կմ է հեռու Դшվիթ Բեկի վшրչական ղեկшվար