Don't have Telegram yet? Try it now!
https://forarmenia.ru/%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d1%88%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b9%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8/
Այն, որ ներկшյիս իշխանությունը չի կարող ՌԴ-ից ինչ-որ բան պшհանջել՝ պարզից էլ պարզ է։ Բայց այ հետաքրքիր կլիներ պարզել, թե… Վահե Տեր-Մինասյան