https://flamingo37.ru/exodol-2/
Экзодол – препарат от микоза