https://fala.gal/plataforma-sinxela-intuitiva/
“É unha plataforma sinxela e intuitiva que che permite traballar en galego e ter o dominio .GAL”