Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/entertainmentblog/%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a5%d5%b2%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ab%d6%80-40-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%b6%d5%b8%d5%bb-%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af/
Ավետ Բարսեղյանը` իր 40-ամյակին կնոջ անակնկալի և այս տարի բանաստեղծությունների գիրք տպագրելու նպատակի մասին