Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1%d6%83%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ab-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%b6/
Այս սարսափելի պատմությունը տեղի է ունեցել 8 տարի առաջ այդ օրը իմ հերթափոխն էր Մի 17 ամյա աղջիկ բերեցին ով արդեն ծննդաբերում էր