Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1/
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը մանրամասնել է թե ինչ նոր փոփոխություններ են տեղի ունենալու մայիսի 4 ից