Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%be%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b0-%d5%a5%d5%b4-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%81%d6%80%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf-%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80/
Վստահ եմ, առաջին ցրտերի հետ նրանք բոլորը դառնալու են ոչ մարտունակ և կոտորվելու են։ Գագիկ Սուրենյան