Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d6%80/
Սյունիքի մարզի Որոտան բնակավայրի վարչական շրջանի տներից մեկի տան տերերին ադրբեջանցիները մեկ ժամ ժամանակ են տվել այն ազատելու համար