Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%bc%d5%a4-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a5/
Պուտինը ՌԴ փոխվարչապետին հանձնարարել է հայկական կողմի հետ քննարկել Ղարաբաղի բնակչությանը ջեռուցմամբ ապահովելու հարցը