Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d5%b6%d5%a4%d5%af%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%b4/
Հնդկաստանում պարզել են նահանգներից մեկում տարածվող առեղծվածային հիվանդության բռնկման հնարավոր պատճառը