Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bf-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7/
Հարգելի Սյունեցիներ Մանդատ ինձ տվել էիք Դուք՝ Ձեր վստահության քվեով և Ձեր իսկ պահանջով,ես այն վայր եմ դնում Տիգրան Կարապետյան