Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac-%d5%b9%d5%bf%d5%a1%d6%84-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a5%d6%82%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9/
Թույլ չտաք Ձեր ուսադիրների հետեւում թաքնվելով երկիրը կործանեն գեներալները դիմել են իրավապահների ընտանիքներին