Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82/
Այսօր կառավարության շենքի շրջափակումը դադարեցնում ենք,բայց դադարեցնում ենք ժամանակավոր