Don't have Telegram yet? Try it now!
https://entertainmentblog.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%b8%d5%bf%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9%d5%b4%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a6/
Ձեռքերում կամ ոտքերում թմրածության զգացումը կարող է իսկապես անհանգստացնող լինել Սա կարևոր է իմանալ