https://emakar.ru/pensiya-eto-vozmozhnost-pozhit-dlya-sebya-govorila-mama/
«Пенсия – это возможность пожить для себя», — говорила мама