https://edufan.ru/obrazovaniye/5-distantsionnyh-kursov-po-perepodgotovke-na-uchitelya-istorii-i-obschestvoznaniya.html
5 дистанционных курсов по переподготовке на учителя истории и обществознания