https://dunyo.info/uz/site/inner/o‘zbekiston_bmtning_iqtisodiy_ijtimoiy_va_madaniy_huquqlar_va__xotin-qizlarni_kamsitilishiga_barham_berish_bo‘yicha_qo‘mitalari_oldida_taqdimot_o‘tkazadi-BXV