https://dunyo.info/uz/site/inner/germaniyadan_munosabat_o‘zbekiston_mudofaa_tizimi_bilan_teng_huquqli_sherik_bo‘yicha_hamkorligimiz_qurolli_kuchlarimiz_o‘rtasidagi_chuqur_aloqalar_va_o‘zaro_ishonchdan_dalolat_beradi-cvp