https://dunyo.info/ru/site/inner/vzglyad_iz_rossii_politika_tashkenta_po_narashtivaniyu_sotrudnichestva_so_stranami_eaes_eshtio_raz_dokazivaet_o_prioritete_natsionalynih_interesov_vo_vneshney_politike_respubliki-EtM