https://dunyo.info/ru/site/inner/roly_uzbekistana_v_kachestve_transportnogo_uzla_v_tsentralynoaziatskom_regione_v_fokuse_vnimaniya_smi_kitaya-zNK