https://dunyo.info/ru/site/inner/prezident_uzbekistana_vidvinul_vazhnie_initsiativi_v_svoem_ezhegodnom_poslanii_k_parlamentu-04T