https://dunyo.info/cyrl/site/inner/zhakartada_ozbekiston-indoneziya_parlamentlararo_aloqalarini_mustaҳkamlashning_amaliy_zhiҳatlari_muҳokama_qilindi-cx1