https://dunyo.info/cyrl/site/inner/tivda_ozbekiston_va_turkiya_ortasidagi_amaliy_“≥amkorlikni_kengaytirish_masalalari_mu“≥okama_qilindi-hXL