https://dunyo.info/cyrl/site/inner/taklif_etilaiotgan_konstitutsiyaviy_ozgartishlar_mamlakatimizning_demokratik_isloŅ³otlarni_yanada_chuqurlashtirish_va_milliy_iqtisodiiotni_tubdan_rivozhlantirishga_sodiq_ekanligini_tasdiqlaydi-T7_