https://dunyo.info/cyrl/site/inner/ozbekiston_prezidenti_va_turkmaniston_halq_maslaҳati_raisi_ozaro_manfaatli_ҳamkorlikni_yanada_chuqurlashtirish_va_mintaqaviy_aҳamiyatga_ega_strategik_loyiҳalarni_birgalikda_ilgari_surish_imkoniyatlarini_muҳokama_qildilar-_yr