https://dunyo.info/cyrl/site/inner/dubaydagi_vatandosh_yangilanaiotgan_konstitutsiya_tadbirkorlik_subaektlarining_ҳuquq_va_erkinliklari_ҳimoyasini_yanada_mustaҳkamlash__va_aҳoli_turmush_darazhasini_yuksaltirish_yolida_qoyilgan_muҳim_qadam-R35