https://dunyo.info/cyrl/site/inner/bokudan_munosabat_ozarbayzhon_va_ozbekiston_prezidentlarining_ozaro_ҳamkorlik_institutlarini_barpo_etishdagi_roli_muҳim_aҳamiyatga_ega-nNc