https://cs.askmeproject.com/zem-zalei/zviata/mstske-vely-nejezi-zpracovany-cukr.html
Městské včely nejezí zpracovaný cukr