https://crarena.ru/gajdy/kak-sozdat-slitki-temnogo-serebra-v-v-rising/
Как создать слитки темного серебра в V Rising