https://bagiral.ru/pozitiv/malchika-s-zayachej-guboj-i-raznymi-po-cvetu-glazami-spas-kot-s-poxozhim-fizicheskim-nedostatkom.html
Мальчика с заячьей губой и разными по цвету глазами спас кот с похожим физическим недостатком