https://asjust.ru/biznes/v-ulyanovskoj-oblasti-sozdadut-direkciyu-nacparka-sengileevskie-gory.html
В Ульяновской области создадут дирекцию нацпарка «Сенгилеевские горы»