https://asjust.ru/biznes/pravitelstvo-rossii-planiruet-snizit-rasxody-na-oboronu.html
Правительство России планирует снизить расходы на оборону